Home

Nieuws

Verpachte woningen lager gewaardeerd in Box 3 en Successiewet

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit gepubliceerd dat gaat over de waardering van verpachte woningen. De goedkeuring geldt zowel voor de waardering box 3 in de inkomstenbelasting als voor de Successiewet 1956. De goedkeuring geldt in afwachting van nieuwe wetgeving.

Kort gezegd komt het erop neer dat er voor verpachte woningen rekening wordt gehouden met het waardedrukkend effect van verpachting. Voor verhuurde woningen was dit al geregeld. De staatssecretaris keurt goed dat voor de waardebepaling van duurzaam verpachte woningen de WOZ-waarde vermenigvuldigd wordt met de uit artikel 17a UB Inkomstenbelasting 2001, respectievelijk artikel 10a UB Successiewet 1956 afgeleide leegwaarderatio. De goedkeuring geldt alleen voor het belastingjaar 2010 en betreft alleen de waardering van woningen, niet die van bijgebouwen die zakelijk worden gebruikt.

De staatssecretaris is van plan om voor de jaren na 2010 een wetsvoorstel in te dienen. In dit wetsvoorstel wordt vastgelegd dat er voor verpachte woningen een correctie op de WOZ-waarde geldt. Dat wetsvoorstel zal zowel box 3 als de schenk- en erfbelasting betreffen.

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant van 1 april 2011, waarin het is geplaatst (stcrt-2011-5145).

Of registreer je om te kunnen reageren.