Home

Nieuws

VWA: onderzoek omvang en gebruik niet verkocht eten

Den Haag - Er moet onderzoek gedaan worden naar de hoeveelheid onverkochte voormalige voedingsmiddelen en groenten en fruit die mogelijk als alternatief kunnen worden gebruikt.

Dat zegt het Bureau Risicobeoordeling en onderzoeksprogrammering (Buro) van de Voedsel en Waren Autoriteit. In een advies aan de ministers van volksgezondheid en landbouw zegt Buro dat de niet geconsumeerde voedingsmiddelen kunnen worden opgedeeld in risicovolle producten en voedingsmiddelen zonder volksgezondheidsrisico. Het gaat daarbij vooral om producten waarvan de houdbaarheidsdatum (bijna) is overschreden en om producten die om commerciële redenen uit de schappen worden gehaald.

Voormalige voedingsmiddelen kunnen worden gebruikt voor verbranding en compostering of in voer voor circus-, dierentuin-, pels- en gezelschapsdiervoeder. Voor groenten en fruit die worden afgevoerd gelden geen wettelijke regels. Een deel van de producten is nog geschikt om bijvoorbeeld bij voedselbanken te worden afgezet.

Sommige restproducten kunnen microbiologische risico’s met zich meebrengen, bijvoorbeeld een besmetting met Afrikaanse varkenspest. Buro zegt dat het op dit moment niet mogelijk is de risico’s precies in beeld te brengen, ondermeer omdat er te weinig gegevens beschikbaar zijn over de omvang van de reststromen.

Of registreer je om te kunnen reageren.