Home

Nieuws 194 x bekeken

Unie van Waterschappen positief over akkoord

Den Haag – De Unie van Waterschappen is erg positief over het zogenoemde Bestuursakkoord Water, dat donderdag naar buiten kwam.

Daarin staat dat er intensiever zal worden samengewerkt tussen rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven wat waterbeheer betreft.

Vooral het feit dat de verantwoordelijkheden duidelijk zijn vastgelegd is een voordeel, aldus een woordvoerster. Ook de bestuurlijke druk zal omlaaggaan en dat zal financiële ruimte geven. ”Dat spreekt ons aan”, aldus Peter Glas, voorzitter van de Unie van Waterschappen.

Doel van het akkoord is het beschermen van Nederland tegen overstromingen, een goede kwaliteit van het water en de beschikbaarheid van voldoende zoet water.


Zie ook: Bezuinigingen natuur grote hindernis bij bestuursakkoord

Of registreer je om te kunnen reageren.