Home

Nieuws 222 x bekeken

Tweede Kamer wil Roemeense en Bulgaarse aardbeienplukkers tot 1 juli toelaten

Den Haag – De Tweede Kamer wil dat boeren en tuinders tot 1 juli op de gebruikelijke manier gebruik kunnen maken van Bulgaarse en Roemeense werknemers. Een motie van CDA-kamerlid Eddy van Hijum hierover werd donderdagavond aangenomen.

In de motie vraagt Van Hijum de regering het UWV op te dragen om aanvragen voor een werkvergunning in de land- en tuinbouw in elk geval tot 1 juli te toetsen conform de afspraken die in 2010 zijn gemaakt. De motie werd ingediend met steun van VVD, D66 en Christenunie. Na fractieberaad sloot ook Groenlinks zich hierbij aan.

De Kamer wil bovendien dat de minister in gesprek gaat met boerenorganisatie LTO over de ambitie van de regering om het aantal tewerkstellingsvergunningen in de land- en tuinbouw terug te dringen, teneinde meer werklozen met een uitkering aan het werk te krijgen.

Ook een motie van VVD-kamerlid Malik Azmani, waarin hij de regering vraagt alles op alles te zetten om uitkeringsgerechtigden ook daadwerkelijk in de land- en tuinbouw aan de slag te krijgen, werd aangenomen. Azmani wil dat eventuele belemmeringen hiervoor worden opgeheven en dat sancties voor werkweigeraars worden aangescherpt. Deze motie werd ondersteund door CDA en Christenunie. Minister Henk Kamp van werkgelegenheid zei eerder al in een debat dat hij werkweigeraars wil korten op hun uitkering.

Of registreer je om te kunnen reageren.