Home

Nieuws

Tussensegment vlees van Van Loon samen met Coppens

Helmond – Coppens mengvoeders, Meat Friends in Roosendaal (onderdeel van Van Loon Vlees in Best) en de Dierenbescherming werken aan een nieuw concept ’Verantwoord Varkensvlees’. Het gaat om varkensvlees met één Beter Leven-ster van de Dierenbescherming met een plus daar bovenop.

Het project is qua welzijn volledig vergelijkbaar met het Good Farming Star-project van Vion, zegt Meat Friends directeur Stan Quinten. Dat wil dus zeggen, de vleesvarkens op 1 vierkante meter per dier, extra afleidingsmateriaal, niet meer castreren, nestmateriaal en dergelijke. Het ligt in de bedoeling te komen tot een plus bovenop deze basiseisen. Die plus heeft volgens directeur Ad Kemps van Coppens en Quinten betrekking op de reductie van antibioticagebruik en terugdringen van de ingrepen zoals tandjesknippen en staarten couperen.

Volgens Kemps en Quinten doet er tot nu toe een beperkt aantal boeren mee. Meat Friends heeft volop contact met verschillende supermarktbedrijven, maar tot concrete afspraken is het nog niet gekomen. ”Iedereen wacht nog af. Men reageert wat defensief. Iedereen wil weten hoe AH straks zijn Star vlees gaat promoten. Omdat wij als leveranciers er toch snel bij willen zijn, zijn we alvast maar begonnen.”

Meat Friends laat de varkens slachten in België. Varkenshouders die meedoen krijgen volgens Quinten in principe de beursprijs uitbetaald met daarop een toeslag die rekening houdt met de extra kosten.

Het project heeft een gesloten karakter, in die zin dat de varkenshouders verplicht voeren van Coppens.

Of registreer je om te kunnen reageren.