Home

Nieuws

Toezichthouders ILG bezorgd over beleidsverandering

Den Haag - Het Comité van Toezicht op het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) maakt zich zorgen over de knip in het natuurbeleid die staatssecretaris Henk Bleker van landbouw heeft aangebracht.

"In de discussie is 20 oktober 2010 een fatale datum geworden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen het beleid van 1 januari 2007 tot 20 oktober 2010 en het beleid daarna", constateert het comité. "Het gevaar dreigt daardoor dat de wettelijke systematiek van de Wet inrichting landelijk gebied (WILG) wordt verstoord." Dit brengt aanzienlijke risico’s met zich mee voor een ordelijke en rechtmatige afwikkeling van het ILG, constateert het comité. Op 20 oktober heeft Bleker provincies gevraagd geen nieuwe verplichtingen aan te gaan voor de aanleg van natuur.

Het ministerie van ELI voert maandelijks gesprekken met de provincies over de bezuinigingen op de EHS en de verdere overdracht van het natuurbeleid naar de provincies. Naar verwachting wordt hierin half juni een akkoord bereikt.

Het Comité van Toezicht concludeert dat veel investeringen via het Groenfonds op schema liggen, met uitzondering van de aanleg van de EHS en de robuuste verbindingen. Van de totale toegezegde 3,6 miljard euro hebben provincies tot en met 2009 1,3 miljard euro besteed.

Of registreer je om te kunnen reageren.