Home

Nieuws

Systematische CAO-controle kan uitwassen voorkomen

Tilburg - Een systematische controle op de collectieve arbeidsovereenkomsten in de glastuinbouw en de open teelten kan uitwassen voorkomen.

Dat zegt Giel Schikhof van advies- en managementskantoor Wissenraet Van Spaendonck in Tilburg. Schikhof treedt regelmatig op als intermediair tussen werkgevers en werknemers bij CAO-besprekingen. Hij meent dat ondernemers in de land- en tuinbouw op den duur belang kunnen hebben bij de instelling van een zogenoemde CAO-politie.

De CAO-politie controleert structureel op de naleving van de afspraken tussen werkgevers en werknemers. Daarbij komen alle bedrijven aan bod. Nu is het in de land- en tuinbouw zo dat alleen bij klachten of soms bij een controle door de inspectiedienst van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gekeken wordt naar de naleving van de CAO. Schikhof zegt dat in andere sectoren de CAO-politie goed werkt. De uitzendbranche is daar een voorbeeld van.

“Het belang voor de ondernemer is dat hij na controle ook kan melden dat hij zich aan de regels houdt, dat onderscheidt hem van anderen die dat niet doen”, zegt Schikhof. Daarbij komt dat free-riders worden afgestraft, als ze bij een controle door de mand vallen. Daarmee wordt de bonafide werkgever verlost van oneerlijke concurrentie.

Bijkomend voordeel is de beperking van imagoschade die kan ontstaan, als een sector steeds weer in het nieuws komt door de inzet van illegale arbeiders. CAO-onderhandelaar Jules Sanders van LTO Noord ziet het voorstel van Schikhof nog niet zitten. LTO werkt wel aan de verbetering van het werkgeverschap en de certificering daarvan. “Maar een CAO-politie zien wij niet zitten en daar zijn in de CAO ook geen afspraken over gemaakt.”

Of registreer je om te kunnen reageren.