Home

Nieuws

Stahoogte slachtrund naar 25 centimeter boven de schoft

Zoetermeer – De VWA gaat vanaf 1 mei definitief een norm hanteren van 25 centimeter stahoogte boven de schoft voor het vervoer van slachtrunderen naar het slachthuis.

Voor alle andere categorieën geldt deze norm niet. Dat bleek deze week tijdens de bestuursvergadering van het Productschap Vee en Vlees.

”Daarmee ontstaat dus de rare situatie dat een fokrund, dat even groot kan zijn als een slachtrund, met minder ruimte boven de schoft door heel Europa kan worden vervoerd”, aldus Piet Thijsse, voorzitter van de Bond van handelaren in Vee.

De sector moet zelf met voorstellen komen voor werkbare oplossingen voor de andere categorieën vee. Dat zal gebeuren binnen het nieuwe kwaliteitssysteem QLL voor diervervoer.

Of registreer je om te kunnen reageren.