Home

Nieuws 232 x bekeken

Sector deed onderzoek Moerdijk zelf

Zoetermeer – De sector heeft na de brand bij Chemie Pack in januari onderzoek naar vervuiling van bassinwater voor de glastuinbouw zelf uitgevoerd. Dat was omdat overheidsdiensten onderzoek achterwege lieten.

Dat blijkt uit een financieringsaanvraag voor de betreffende onderzoekskosten van ruim 20.000 euro bij het Productschap Tuinbouw.

Na de brand op 5 januari hebben afzetorganisaties zelf een gebied aangewezen waarbinnen voor product een tijdelijk oogstverbod werd ingesteld. Uit de reconstructie blijkt verder dat het PT diverse keren contact had met de Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) en Bot-mi over aanvullende maatregelen.

Toen op 17 januari nog geen onderzoek naar bassinwater was uitgevoerd – maar wel een advies bestond dit water niet te gebruiken - heeft de sector zelf watermonsters laten nemen bij vier bedrijven. De resultaten zijn beschikbaar gesteld aan de nVWA en Bot-mi. Overigens bleek hieruit dat geen besmetting met zware metalen via roetdeeltjes had plaatsgevonden.

De afzetorganisaties hebben ook eigen monsters van product uit het risicogebied beschikbaar gesteld aan de nVWA. Dat gebeurde al binnen een week. Het duurde daarna tot 26 januari tot het totale gebied werd vrijgegeven.

Het PT heeft in die periode vaak kritiek geuit op de trage procedure en het lang uitblijven van duidelijkheid.

Of registreer je om te kunnen reageren.