Home

Nieuws

Rechter verklaart LTO’s niet-ontvankelijk in kortgeding

Den Haag - De voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag verklaart ZLTO, LTO Noord en LLTB niet-ontvankelijk in het kortgeding over de tewerkstellingsvergunningen voor Roemen en Bulgaren in de land- en tuinbouw.

De rechter zou eigenlijk woensdag 4 mei met een uitspraak komen, maar hij heeft vandaag een verkort vonnis uitgesproken.

De belangenorganisaties zijn niet-ontvankelijk omdat ze geen eigen belang hebben bij het verstrekken van de vergunningen aan ondernemers. Hierdoor hoeft een rechter inhoudelijk geen uitspraak te doen over de kwestie.

De advocaat van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid droeg dit tijdens de zitting aan als een van de argumenten. Ze verwees hierbij naar een zaak bij de Hoge Raad waarin vreemdelingenorganisaties een zaak aanspanden tegen de staat, waarbij de organisaties ook niet-ontvankelijk werden verklaard.

Ter zitting weerlegden de LTO’s dit argument omdat ze via LTO Seizoensarbeid betrokken zijn bij de personeelsvoorziening van de leden en omdat de belangenorganisaties juist opkomen voor de belangen van de leden.

ZLTO, LLTB en LTO Noord moeten door deze uitspraak de proceskosten van 1.384 euro betalen.
LTO overlegt vanmiddag over eventuele vervolgstappen. Hierover zal later vanmiddag meer bekend worden. Drie individuele ondernemers werken inmiddels aan een gang naar de bestuursrechter omdat ze aangevraagde tewerkstellingsvergunningen niet hebben gekregen.

ZLTO gaat maandag in gesprek met Minister Kamp over de ontstane situatie. ”We gaan wel in op deze uitnodiging. Als organisatie blijven we bij onze voorkeur om problemen via overleg op te lossen in plaats van bij de rechter”, aldus een woordvoerder van ZLTO.

Of registreer je om te kunnen reageren.