Home

Nieuws

PVV komt met eigen verordening antibioticaregistratie

Zoetermeer – Het Productschap Vee en Vlees (PVV) heeft ontwerpverordeningen aangenomen die het mogelijk maken om veehouders te verplichten het antibioticaverbruik te registreren en te verantwoorden.

Ook het werken met een bedrijfsgezondheidsplan wordt in de ontwerpverordeningen geregeld. Het Productschap Pluimvee en Eieren (PVE) heeft dinsdag een soortgelijke ontwerpverordening aangenomen voor de vleeskuikensector.

De ontwerpverordeningen zijn vooral bedoeld om ook de bedrijven die niet deelnemen aan een IKB-systeem te verplichten om hun antibioticaverbruik te laten registreren en er bewuster mee om te gaan. IKB-bedrijven voldoen al aan deze zaken via de IKB-voorwaarden.

Het ministerie van ELI heeft ontraden om deze ontwerpverordeningen aan te nemen. Het ministerie is bezig met een wetsvoorstel dat de registratie van het diergeneesmiddelenverbruik verplicht stelt. Volgens het ministerie zouden eigen verordeningen van het productschap overbodig zijn en wettelijk ook niet mogelijk.

Tijdens de bestuursvergadering van het PVV nam het bestuur kennis van deze bezwaren, maar besloot toch de ontwerpverordeningen aan te nemen. Voorzitter Steven Lak: ”We zijn bang dat een wettelijke regeling te lang duurt. Daar hebben we geen tijd voor.”

Wel stelde Lak in gesprek te willen blijven praten met het ministerie. ”Mocht blijken dat het via de weg van het ministerie ook vlot geregeld kan worden, dan kan het verordeningstraject worden ingetrokken.”

Of registreer je om te kunnen reageren.