Home

Nieuws

PVV doet ondernemerspeiling

Zoetermeer - Economisch onderzoeks- en adviesbureau Bartels uit Amersfoort gaat de komende maand een ondernemerspeiling uitvoeren voor het Productschap Vee en Vlees.

Dat is besloten in de openbare bestuursvergadering. De peiling moet duidelijk maken hoe de achterban van de PVV aankijkt tegen de activiteiten van het productschap en in hoeverre deze activiteiten worden gedragen en gewaardeerd. De peiling is in wezen de oorspronkelijke pilotpeiling die dit bureau voor het PVV zou uitvoeren in het kader van het officiële verplichte draagvlakonderzoek dat eerst gepland stond. Doordat de Tweede kamer een motie aannam waarin wordt aangedrongen op het opheffen van de productschappen, besloot minister Kamp van Sociale Zaken het officiële draagvlakonderzoek te schrappen.

Tijdens de vergadering sprak LTO voorman Siemjan Schenk zijn teleurstelling uit dat de verschillende productschappen niet gezamenlijk één onderzoek hebben kunnen organiseren. Het productschap akkerbouw, bijvoorbeeld heeft al een eigen onderzoek gedaan en het Productschap Tuinbouw heeft een internetpeiling georganiseerd. "Als ieder productschap voor zich zelf een onderzoek organiseert wekt dat de schijn van te weinig afstand tot het onderzoek." Volgens voorzitter Steven Lak werden de productschappen overvallen door de motie en de tijdsdruk die daarvan het gevolg was. Volgens Lak zal bureau Bartels zorg dragen voor een zo onafhankelijk mogelijk onderzoek.

Of registreer je om te kunnen reageren.