Home

Nieuws

Ontheffing voor beregening in Noord-Brabant

’s-Hertogenbosch – De Brabantse waterschappen Aa en Maas, De Dommel en Brabantse Delta geven ontheffing voor het beregenen van grasland. Hoewel her en der al beregend wordt op droge zandgronden, geldt officieel nog een beregeningsverbod.

De waterschappen geven vanaf woensdag toestemming om grasland en sportvelden met grondwater te beregenen. De waterschappen hebben dat besloten om schade voor grondeigenaren te voorkomen.

Normaal geldt in april en mei een verbod op het beregenen met grondwater. In juni en juli is beregenen van grasland alleen tussen 17 en 11 uur toegestaan.

De Brabantse waterschappen hebben besloten de beperkingen tijdelijk op te heffen. Op die manier komt de ruwvoervoorziening niet in gevaar.

De waterschappen roepen boeren op om alleen te beregenen als het echt noodzakelijk is. De ontheffing geldt alleen voor agrarisch ondernemers die een beregeningsvergunning hebben. De uitzondering geldt alleen voor de onttrekking uit grondwater en is niet van toepassing voor onttrekking uit oppervlaktewater.

Of registreer je om te kunnen reageren.