Home

Nieuws

Onderzoek naar otter, korenwolf, zwijn stopt

Wageningen – Onderzoeksinstituut Alterra van de Wageningen Universiteit heeft het onderzoek naar de herintroductie van de otter en de korenwolf in Nederland stopgezet.

Ook de zoektocht naar alternatief beheer van de wildezwijnenpopulatie is gestaakt. Het onderzoek naar de overlast die ganzen veroorzaken, ligt nagenoeg stil en wetenschappelijke begeleiding van proeven op het gebied van agrobiodiversiteit stopt binnenkort. Eerder sneuvelde al de Insectenmonitor, die het instituut sinds 1946 bijhield.

Dat is voornamelijk het gevolg van financiële maatregelen van het ministerie van Economische Zaken en Innovatie bij ecologisch en gebiedsgericht onderzoek. Alterra moet daardoor dit jaar 3 tot 6 miljoen euro bezuinigen. Er zullen vooralsnog geen ontslagen vallen, zo is dinsdagavond aan het personeel meegedeeld.

Alterra heeft jaarlijks een omzet van bijna 50 miljoen euro. In het eerste kwartaal van dit jaar is gebleken dat er verlies wordt gedraaid waar op winst was gerekend, zo heeft algemeen directeur Kees Slingerland gezegd. Alterra krijgt voor sommige projecten geen subsidie meer van het ministerie. Daarnaast is het natuurbeleid gedecentraliseerd naar de provincies. Maar die willen geen geld steken in langlopend kennisonderzoek.

Een voorbeeld is volgens Alterra het onderzoek naar alternatief beheer van de al jaren uitdijende wildezwijnenstand. ”Staatssecretaris Henk Bleker wil daar wel aan meebetalen, maar officieel komen wilde zwijnen alleen in Gelderland op de Veluwe voor. En Gelderland kiest voor de jacht als beheersmaatregel en stopt geen geld in alternatieven. Dus houdt het op”, aldus onderzoeker Jack Faber van Alterra.

Het onderzoeksinstituut denkt de bezuinigingen vooralsnog op te vangen door tijdelijke contracten niet te verlengen en de bedrijfsvoering aan te passen. Daarnaast komen er zogenoemde marktteams, die voor 3 miljoen euro aan extra opdrachten binnen moeten halen.

Of registreer je om te kunnen reageren.