Home

Nieuws

Naktuinbouw zet bosbouwopstanden op site

Roelofarendsveen - Naktuinbouw heeft op de website een overzicht geplaatst van het in Nederland toegelaten uitgangsmateriaal en de betreffende bosbestanden. Het overzicht bevat ook de gegevens over de regio waar het materiaal wordt aangetroffen of de exacte geografische ligging.

In 1999 werd met EG-richtlijn 1999/105 het in de handel brengen van bosbouwkundig teeltmateriaal geregeld. Deze richtlijn bepaalt onder andere dat het teeltmateriaal voor de bosbouw slechts in de handel mag worden gebracht indien het tot één van de vier in de richtlijn genoemde categorieën behoort.

Om dat het materiaal in de handel te brengen mag alleen toegelaten teeltmateriaal voor de productie ervan worden gebruikt. Een officiële instantie dient vast te stellen of het uitgangsmateriaal voldoet aan de minimale voorschriften voor de betreffende categorie teeltmateriaal dat het uitgangsmateriaal voortbrengt.

Arie in t Veld

Of registreer je om te kunnen reageren.