Home

Nieuws

NVV nodigt GGD uit voor werkbezoek aan varkenshouderij

Barneveld - De Nederlandse Vakbond Varkenshouderij (NVV) heeft de GGD Nederland en haar regionale directeuren uitgenodigd voor een werkbezoek aan de varkenshouderij in Nederland.

Met dit gebaar reageert de NVV op de wens die de GGD kenbaar heeft gemaakt dat ze meer betrokken wil worden bij de discussies binnen de veehouderijsectoren die van belang zijn voor de volksgezondheid. De GGD doelt daarbij vooral op de discussies over antibioticaverbruik en Q-koorts.

"Het is goed dat de GGD kennis neemt van de inspanningen die de varkenshouderijsector doet op het gebied van bijvoorbeeld antibioticaverbruik", aldus secretaris Jaco Geurts van de NVV. Geurts stelt dat hij de indruk heeft dat de GGD mogelijk een verkeerd beeld heeft van de veehouderij. "Als sector hebben we momenteel te maken met de angst voor effecten van de veehouderij voor de volksgezondheid. Dat is ontstaan na de Q-koorts en wordt nu sterk doorgetrokken in de megastallendiscussie.:

LTO Nederland zegt de bezorgdheid over zoönosen met GGD Nederland te delen. "Daarom treffen we ook veel maatregelen. Eigenlijk worden de wensen van de GGD al ingevuld met Taskforce antibioticaresistentie, waarmee we onder andere het gebruik van antibiotica in kaart brengen", zegt Toon van Hoof, portefeuillehouder diergezondheid van LTO Nederland. Vanuit de humane sector zitten er vertegenwoordigers in de taskforce en ook in de Diergeneesmiddelenautoriteit zitten vertegenwoordigers uit de humane sector om het risico van diergeneesmiddelen voor de mens in te schatten.

Zie ook: GGD Nederland wil meer sturing in veehouderij

Of registreer je om te kunnen reageren.