Home

Nieuws 1 reactie

LTO: antibioticaresistentie zal komende jaren afnemen

Den Haag – LTO Nederland schrikt niet dat de antibioticaresistentie nog niet daalt, terwijl het gebruik van antibiotica wel afneemt.

”We zijn positief dat het gebruik van antibiotica daalt. In 2010 zelfs met 12 procent. Het bewustwordingsproces komt op gang”, zegt Toon van Hoof, portefeuillehouder diergezondheid van LTO Nederland.

Dat de antibioticaresistentie bij ziektekiemen bij dieren en bij voedingsmiddelen nog niet daalt verbaast Van Hoof niet. ”Resistentie is iets dat zich langzaam ontwikkelt. Het zal ook niet gelijk afnemen als je minder antibiotica gebruikt. We hopen en verwachten dat het effect van vermindering van het gebruik van antibiotica langzaam zichtbaar zal worden in de mate van resistentie”, zegt Van Hoof.

Uit onderzoek naar het antibioticagebruik in 2009, de zogeheten Maran-rapportage, blijkt dat het antibioticagebruik in 2009 beperkt is afgenomen en dat de toename in het gebruik van hoogwaardige antibiotica afneemt. De antibioticaresistentie bij bacteriën, zoals salmonella en campylobacter daalt echter niet.

De veehouderij zet fors in op vermindering van antibioticagebruik. De doelstelling is hard: halvering van gebruik in 2013 ten op zichte van 2009. Dat gebeurt onder andere via registratie en vergelijking van het antibioticagebruik tussen bedrijven en dierenartsen.

Het belang van bewustwording is groot. ”Soms gaat het om dingen als een kuur afmaken en geen middelen door elkaar gebruiken. We zien dat de voorlopers op dit gebied al heel ver zijn en goede resultaten kunnen behalen.”

Eén reactie

  • no-profile-image

    Waarom zal de resistentie van bacterieën afnemen? De resistente bacterieën zullen echt niet uit het milieu verdwijnen omdat we geen of minder antibiotica gebruiken. Wie er eenmaal is gaat niet weg en wie eenmaal uitgeroeid is komt niet terug. Ik zou me kunnen voorstellen, dat er minder of geen resistente bacterieën bijkomen als we het gebruik minimaliseren. Maar stellen door vermindering antibiotica gebruik neemt de hoeveelheid resistente bacterieën ook af is mij te kort door de bocht. Lijkt op een verkoop praatje van loesje verkoper.

Of registreer je om te kunnen reageren.