Home

Nieuws

'Kosten en tijd bij vaccins fors onderschat'

Arnhem – Wereldwijd wordt fors onderschat hoeveel tijd en geld het kost om een vaccin tegen een dierziekte te maken. Dat zegt Pascal Hudelet van diergeneesmiddenfabrikant Merial tijdens een internationaal congres over dierziektebestrijding van Epizone in Arnhem.

”Zeker voor de productie van diergeneesmiddelen waar een beperkte marktpotentie voor is, is het lastig ontwikkelen”, zegt Hudelet.

Voor de haalbaarheid van de ontwikkeling van vaccins is een rekenmethode ontwikkeld, waarbij de voor- en nadelen van vaccinproductie worden afgewogen. Aandachtsgebieden hierbij zijn het risico dat een dierziekte vormt voor mens en dier, de marktpotentie van een vaccin, de technische mogelijkheden voor het ontwikkelen van een vaccin en de verdienmogelijkheden voor een producent.

”Over het algemeen geldt dat voor een nieuw opkomende ziekte van beperkte omvang het economisch niet aantrekkelijk is om een vaccin te ontwikkelen. Als producenten maken we daarom afspraken met overheden om voorraden aan te leggen en we werven fondsen voor de financiering van de vaccinontwikkeling”, legt Hudelet uit.

Bij vaccinontwikkeling worden globaal gezien de eerste vijf jaar alleen kosten gemaakt. Daarna wordt toelating gevraagd voor het middel, waarna een productent het op de markt kan brengen. De periode van terugverdienen hangt vervolgens af van de termijn waarop een vaccin wordt ingezet.

Of registreer je om te kunnen reageren.