Home

Nieuws

KNMvD: wel aandacht voor terugdringing antibiotica

Utrecht - Nederlandse dierenartsen tonen hun verantwoordelijkheid bij de terugdringing van het antibioticagebruik, zegt directeur Bart Smit van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde.

Smit reageert op berichtgeving in NRC-Handelsblad van zaterdag, waarin gemeld wordt dat dierenartsen nauwelijks bestraft worden voor overmatig of verkeerd voorschrijven van antibiotica.
Smit voegt daar aan toe dat de dierenartsenorganisatie werkt aan de borging van een onafhankelijke positie. “Tot nu ontbreekt er helaas regelgeving om die onafhankelijke positie te borgen.”

De dierenartsenorganisatie heeft de afgelopen jaren onder meer het initiatief genomen voor de instelling van een diergeneesmiddelenautoriteit, die onafhankelijk toezicht moet houden op met name het antibioticagebruik. Daarnaast is een registratieysteem in het leven geroepen, waardoor beter kan worden gevolgd wat er wordt voorgeschreven.

Smit zegt in reactie op de berichtgeving in NRC-Handelsblad dat ten onrechte de suggestie wordt gewekt dat dierenartsen niet worden aangepakt. “De zaken waar NRC over schrijft maken onderdeel uit van een pilot, juist bedoeld om jurisprudentie te verkrijgen. En het blijkt uit de jongste rapportages over het antibioticagebruik, dat we daadwerkelijk succes boeken. In 2009 zijn minder antibiotica voorgeschreven.”

Dat de pijlen nadrukkelijk op de dierenartsen zijn gericht, steekt Smit. “Wij maken deel uit van de hele keten van de intensieve veehouderij, die loopt tot en met de consument die graag een goedkoop stukje vlees wil. Het is eenzijdig als dan de nadruk gelegd wordt op een periode uit het verleden.”

Of registreer je om te kunnen reageren.