Home

Nieuws 380 x bekeken

Juridisch moeras bij afzwakking Natura 2000-beleid

Den Haag - Lidstaten die een minder strikt Natura 2000-beleid willen voeren, komen in een juridisch moeras terecht.

Dat valt af te leiden uit een onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), dat het kabinet deze week naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Staatssecretaris Henk Bleker (landbouw) is voorstander van een soepeler omgang met de Europese natuurbeschermingsregels. Hij wil enkele kleine gebieden schrappen of samenvoegen en in sommige gevallen de instandhoudingsdoelstellingen terugschroeven. Ook het aantal vergunningen voor bedrijven kan naar beneden.

Volgens het PBL bieden Europese regelgeving en jurisprudentie daartoe mogelijkheden, maar eenvoudig is dat zeker niet. Brussel zet ten allen tijde de ecologische bescherming voorop en staat aanpassingen alleen toe indien dit geen verslechtering voor de natuur met zich meebrengt.

Voor wat betreft de instandhoudingsdoelstellingen geldt dat een afzwakking is toegestaan, mits dit de gunstige staat van instandhouding van het gehele netwerk niet in gevaar brengt. Gezien het feit dat de meeste gebieden in Nederland het stempel ongunstig hebben, is de bewijslast volgens het PBL zeer zwaar. Bovendien ontslaat het stellen van lagere doelstelling lidstaten niet van de verplichting om een verdere achteruitgang te voorkomen.

Het schrappen of verkleinen van reeds aangemelde gebieden kan alleen als kan worden aangetoond dat bij de aanmelding fouten zijn gemaakt. Ook hierbij spelen enkel ecologische argumenten een rol. Hierop bestaat wel één uitzondering. Volgens het PBL is aanpassing van gebieden namelijk tevens mogelijk als door slecht beheer de doelstellingen niet langer haalbaar zijn. In dat geval moet echter ook rekening worden gehouden met een veroordeling door het Europese Hof van Justitie wegens overtreding van de Habitatrichtlijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.