Home

Nieuws

'Intrinsieke waarde betekent niet strengere regelgeving'

Den Haag – De introductie van het begrip ’intrinsieke waarde van het dier’ betekent niet per definitie dat regelgeving strenger wordt, zegt staatssecretaris Henk Bleker (landbouw).

Dinsdag debatteerde de Eerste Kamer met Bleker over de nieuwe Wet dieren. Uitgangspunt van dit voorstel van het kabinet is dat dieren een eigen, intrinsieke waarde hebben, die los staat van het doel waarvoor zij door mens worden gehouden of gebruikt. Nagenoeg alle fracties in de Senaat vinden dit vaag.

In antwoord op vragen zei Bleker dat de intrinsieke waarde een van de elementen is die moet worden gewogen bij het opstellen van regelgeving die dieren betreft. Daarbij kunnen voor elke soort weer andere criteria gelden. Als voorbeeld gaf hij aan dat bij de voorwaarden voor huisvestingssystemen rekening moet worden gehouden met ’elementen van natuurlijk gedrag’.

CDA, VVD, Christenunie en SGP vrezen dat hierdoor regels voor dierenwelzijn mogelijk strenger worden. Zij pleitten daarom voor een nadere omschrijving. Bleker ontkende dat en noemde het begrip ’niet normstellend’. Linkse fracties vinden het daarom juist vooral een holle frase, die de wetgeving van een inhoudsloos diervriendelijk sausje voorziet.

Het debat kon dinsdag niet worden afgerond. De gehele Eerste Kamer vond dat Bleker onvoldoende was ingegaan op de gestelde vragen en wil daarom eerst een brief van de staatssecretaris ontvangen met antwoorden. Die komt mogelijk nog deze week. Een datum voor het vervolg van het debat is er nog niet.

Lees ook: Senaat hekelt kwaliteit Wet dieren

Of registreer je om te kunnen reageren.