Home

Nieuws 242 x bekeken

Hogere baten en lasten over 2010 bij PPE

Zoetermeer - Het Productschap Pluimvee en Eieren had vorig jaar hogere baten en lasten dan was begroot.

De jaarrekening over 2010 wordt volgende week vastgesteld in de openbare bestuursvergadering. Het PPE had over 2010 14,8 miljoen euro aan baten, terwijl er 13,6 miljoen euro was begroot. De lasten kwamen uit op 13,6 miljoen euro terwijl er 12,1 miljoen euro was begroot. Het saldo was 1,2 miljoen euro positief, terwijl 1,5 miljoen euro was begroot.

Het positieve saldo over boekjaar 2010 wordt toegevoegd aan het veeziektenfonds. Dit was in de begroting ook voorzien. De reserve van het veeziektefonds neemt toe tot 11,8 miljoen euro. Uit het fonds betaalt de sector mee aan de bestrijding bij uitbraken van AI of NCD.

De reserves van het Productschap Pluimvee en Eieren bedragen in totaal 59 procent van de jaaruitgaven en vallen daarmee ruim binnen de norm van de SER, die voorschrijft dat de reserves in principe niet hoger mogen zijn dan eenmaal de jaaruitgaven.

Of registreer je om te kunnen reageren.