Home

Nieuws

Helft dierenartsenpraktijken overtreden Arbo-regels

Den Haag - Bij de helft van de dierenartsenpraktijken mankeert er iets aan het naleven van de Arbo-regels.

Dat concludeert de Arbeidsinspectie na controle in 260 dierenartsenpraktijken. De overtredingen waren relatief beperkt; bij de controle werden geen boetes opgelegd of bedrijven stil gelegd. De risico’s voor dierenartsen zijn met name lichamelijk zwaar werk, blootstelling aan gevaarlijke stoffen, besmettelijke ziektes en straling.

Bij eenderde van de dierenartsenpraktijken wordt niet voorzichtig genoeg gewerkt met gevaarlijke stoffen als desinfectie- en schoonmaakmiddelen en narcosegassen. Het risico op infectie met dierziekten die ook mensen kunnen besmetten (zoönosen) werd bij gemengde praktijken met landbouwhuisdieren meer onderkend dan bij gezelschapsdierenpraktijken. Bij de gemengde praktijken bleek 36 procent van de ondervraagden in de praktijk te maken hebben gehad met een zoönose. Bij gezelschapsdierenpraktijken was dit bij 23 procent van de ondervraagden.

De arbeidsinspectie concludeert dat op vrijwel alle dierenartspraktijken wel aandacht is voor de arbeidsomstandigheden, maar dat er wel sprake is van een te grote mate van passiviteit. Er wordt door de praktijken onvoldoende gebruik gemaakt van de beschikbare instrumenten en maatregelen om de arbeidsomstandigheden te verbeteren, aldus de arbeidsinspectie.

Of registreer je om te kunnen reageren.