Home

Nieuws

Gelderland maakt projecten in EHS af

Arnhem - De nieuwe Gelderse coalitie van VVD, PvdA, CDA en D66 maakt projecten in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) af die al in een vergevorderd stadium zijn, of al zijn gestart.

Dat blijkt uit het coalitieakkoord. Geïsoleerd gelegen gebieden, die alleen tegen hoge kosten als natuurgebied in stand kunnen worden gehouden, worden uit de EHS gehaald. Dit geldt ook voor die gebieden, waarvan bij de ontwikkeling van een nieuw plan duidelijk wordt dat deze niet in 2018 gerealiseerd zullen worden. "Dit schept duidelijkheid en vergroot het draagvlak voor de inrichting van nieuwe natuur op andere plekken", aldus het akkoord.

Herverkaveling blijft een belangrijk instrument om de natuurdoelstellingen te halen. De coalitie benoemt de agrarische sector als sector die speciale aandacht verdient, maar stelt de plannen hiervoor nog even uit. Het nieuwe bestuur belooft voor het einde van het jaar helderheid te verschaffen.

Gelderland houdt de 4,4 miljard euro die de provincie verdiende met de verkoop van Nuon in de knip. In de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen van 2 maart kwam de Gelderse PVV met het plan de miljarden uit te keren aan de Gelderse burgers.

Het nieuwe provinciebestuur hamert verder op doortrekking van de snelweg A15. De kwestie speelt in Gelderland al jaren. De verlengde snelweg moet om kosten te besparen met een brug over het Pannerdensch Kanaal worden geleid, waar eerder nog sprake was van een tunnel.

Of registreer je om te kunnen reageren.