Home

Nieuws

Geen voorziening voor toekomstige asbestclaim

Breda - Een varkenshouder kan geen voorziening voor een toekomstige asbestclaim vormen. Volgens de rechtbank Breda is niet aannemelijk gemaakt dat er op 31 december 2005 er een redelijke mate van zekerheid bestaat dat deze kosten gemaakt zullen worden.

Kort samengevat is de uitspraak van rechtbank Breda de volgende: Een varkenshouder exploiteert in maatschapverband een varkensbedrijf. In 2005 branden de stallen voor een deel af. De afgebrande stallen en een perceel grond worden in 2005 verkocht en geleverd aan de overbuurman. In 2006 verkoopt en levert de varkenshouder het resterende deel van het bedrijf aan C bv.

Als C bv er in 2008 sloopwerkzaamheden laat verrichten, vertelt de overbuurman dat er in het verleden mogelijk asbesthoudende sloopmaterialen in de grond zijn verwerkt. C bv laat de grond vervolgens dor een ingenieursbureau onderzoeken en stelt de varkenshouder in februari 2009 aansprakelijk voor de geconstateerde asbestverontreiniging. In geschil is of in 2005 een voorziening vanwege deze claim gevormd kan worden.

Rechtbank Breda oordeelt dat de varkenshouder niet aannemelijk maakt dat er op 31 december 2005 een redelijke mate van zekerheid bestaat dat de uitgaven voor bodemsanering c.q. advocaatkosten zich zullen voordoen. Zelfs als hij wist dat zich in de grond asbesthoudende materialen bevonden, maakt dat nog niet dat daaruit ultimo 2005 ook - met een redelijke mate van zekerheid - kosten waren te verwachten.

De gebeurtenissen uit 2008 en 2009 baten hem ook niet, aangezien deze zich ver na de balansdatum hebben voorgedaan. Het beroep wordt vervolgens ongegrond verklaard.

Of registreer je om te kunnen reageren.