Home

Nieuws 214 x bekeken

Geen stuifbestrijding met drijfmest in bollen

Hillegom - Het ministerie van ELI heeft bekend gemaakt dat agrarische ondernemers tijdelijk drijfmest mogen gebruiken als stuifdek op percelen met een veenkoloniaal bouwplan in Groningen en Drenthe.

Dat heeft staatssecretaris Bleker besloten. Deze tijdelijke vrijstelling geldt uitsluitend voor percelen waar al andere preventieve stuifwerende maatregelen zijn genomen en niet voor bloembollen. Het gaat hier om maatregelen zoals de inzaai van zomergerst of de bedekking van een perceel met een cellulosepreparaat. Samen met LTO heeft de KAVB zich ingezet voor het gebruik van drijfmest als stuifdek op de veenkoloniale gronden. Helaas houdt het ministerie vast aan een specifieke toepassing, het veenkoloniaal bouwplan. De reden hiervoor is de KAVB onduidelijk. Concreet verstaat de wetgever onder een veenkoloniaal bouwplan: "een bouwplan met de teelt van fabrieksaardappelen ten behoeve van de zetmeelindustrie met een teeltfrequentie van ten minste éénmaal per drie jaar, met dien verstande dat geen sprake is van een veenkoloniaal bouwplan in de periode dat op de desbetreffende grond bloembollen worden geteeld of gras wordt geteeld”.

Arie in t Veld

Of registreer je om te kunnen reageren.