Home

Nieuws

Geen nieuwe wegen in Friesland

Leeuwarden - Friesland krijgt de komende vier jaar geen nieuwe wegen. Windmolens komen alleen bij de Afsluitdijk, het IJsselmeer en Heerenveen en zoutwinning vindt over vier jaar alleen nog onder de Waddenzee plaats.

Zo luidt in grote lijnen het akkoord van de nieuwe coalitie van PvdA, CDA en de Fryske Nasjonale Parti (FNP) in Friesland.

Het akkoord werd vrijdag bekendgemaakt in het provinciehuis in Leeuwarden. Formateur Margreeth de Boer noemde het een ,,sober akkoord''. Volgens de coalitie zijn er geen nieuwe wegen meer nodig als de bestaande plannen zijn uitgevoerd. Zoutwinning onder het land brengt volgens de partijen problemen in Friesland. Het veroorzaakt bodemdaling en onder de Waddenzee zou dat niet uitmaken.

Het nieuwe college krijgt vijf gedeputeerden. De PvdA levert twee gedeputeerden, Jannewietske de Vries en Hans Konst. Het CDA krijgt er eveneens twee, Sjoerd Galema en Tineke Schokker. De FNP stelt Johannes Kramer voor als gedeputeerde. De laatste is het enige nieuwe gezicht in het college. Nooit eerder zat de FNP in haar bijna vijftigjarige bestaan in het provinciale bestuur.

Het nieuwe college geeft aan een regisserende rol te willen spelen in de gemeentelijke herindeling, die op verschillende plaatsen in Friesland speelt. ,,We hebben primair een ondersteunende rol. In een aantal gevallen nemen we een actieve bemiddelende rol op ons'', zo staat in het akkoord.


Of registreer je om te kunnen reageren.