Home

Nieuws

Gedeeltelijke vrijstelling overdrachtsbelasting bij kavelruil

Over een deel van de verkregen onroerende zaken is overdrachtsbelasting verschuldigd. De vrijstelling wegens kavelruil is slechts gedeeltelijk van toepassing.

Kort samengevat is de uitspraak van rechtbank Arnhem:

De rechtbank stelt voorop dat zij – anders dan verweerder stelt - niet gebonden is aan de beoordeling van de kavelruil door DLG. Of sprake is van een vrijgestelde verkrijging voor de overdrachtsbelasting dient de rechtbank zelfstandig te beoordelen. Hierbij dient te worden beoordeeld of in dit geval sprake is van een verkrijging krachtens de Landinrichtingswet (Liw).

Hiervan is naar het oordeel van de rechtbank geen sprake omdat de overeenkomst niet voldoet aan de voorwaarden van artikel 17 van de Liw. De vrijstelling van artikel 15, eerste lid aanhef en onderdeel l, van de Wet BRV, is hierop dan ook niet van toepassing. Verder stelt de rechtbank vast dat verweerder de naheffingsaanslag heeft verminderd door alsnog rekening te houden met de gedeeltelijke goedkeuring door DLG, zodat ook wat dat betreft geen aanleiding is voor een verdere vermindering van de naheffingsaanslag. Ook voor matiging van de heffingsrente bestaat geen aanleiding. Het beroep van eiser is ongegrond.

Of registreer je om te kunnen reageren.