Home

Nieuws

Fruitmasters traceert voor 8 ton fruit 'buiten veiling om'

Geldermalsen - Fruitmasters heeft in 2010 geconstateerd dat leden voor in totaal 800.000 euro aan product buiten de veiling om afzette. Dat blijkt uit het jaarverslag over dat jaar. Een hoorcommissie sprak in dat jaar met dertig telers over hun veilplicht.

Door product buiten de veiling om af te zetten, ontduiken telers heffingen van de veiling, maar ook eisen voor de GMO-betaling zijn strenger op dit punt. Afzetorganisaties moeten strenger toezien op dit soort zaken.

Fruitmasters beëindigde zelf van drie telers het lidmaatschap. Het is niet duidelijk of dit verband houdt met de ontdoken veilplicht. In 2010 was het ledental nog 528.

In het jaarverslag van de coöperatie staat verder dat telers steeds vaker peren en appels thuis sorteren en verpakken. Mede door de lagere oogst van 2010 is het volume gesorteerd en verpakt product gedaald. De verpaklijnen zagen het volume dalen met 9 procent. In de eerste helft van dit jaar wordt ook gerekend op onderbezetting van deze activiteiten, wat zal drukken op de resultaten.

Uit de kerncijfers van Fruitmasters BV blijkt dat dit commerciële onderdeel slechter draaide dan 2009. Het netto resultaat daalde van 2,8 miljoen euro verlies in 2009 naar 3,3 miljoen in 2010. De omzet daalde eveneens licht tot 177 miljoen euro. De Fruitmastersgroep maakte donderdag een omzet bekend van 228 miljoen euro en een netto bedrijfsresultaat van 182.000 euro.

Of registreer je om te kunnen reageren.