Home

Nieuws

Fidin tegen verbod op hoogwaardige antibiotica bij varkens

Den Haag – Branchevereniging voor diergeneesmiddelen Fidin wil geen verbod op het gebruik van de hoogwaardige antibiotica fluoroquinolonen en derde en vierde generatie cephalosporinen bij varkens.

Dat schrijft de organisatie in een brief aan het Productschap Vee en Vlees. De Werkgroep Varkens van de Taskforce Antibioticaresistentie stelt voor om het gebruik van deze middelen op IKB-varkensbedrijven te verbieden, in verband met het risico op resistentievorming.

Fidin vindt dat een verbod op fluoroquinolonen en derde en vierde generagtie cephalosporinen nadelige gevolgen heeft voor de diergezondheid en het dierenwelzijn. Daarnaast is de afspraak volgens Fidin een verboden mededingingsafspraak. Het zal bovendien niet leiden tot verbetering van het resistentieniveau, verwacht Fidin.

”Ook zonder de betrokken antibiotica te gebruiken leidt kruisresistentie ertoe dat kiemen toch ongevoelig kunnen worden voor deze antibiotica”, zegt Fidin. De organisatie verwijst naar standpunten van de WHO en OIE, die pleiten voor een zorgvuldig gebruik, maar niet voor een verbod.

”Het gaat hier om moderne veterinaire antibiotica die zijn toegelaten om individuele dieren te kunnen behandelen bij infecties met kiemen die ongevoelig zijn voor andere antibiotica”, schrijft Fidin.

De organisatie benadrukt de rol van de dierenarts als poortwachter, die moet afwegen of dit middel ingezet moet worden. ”Fluoroquinolonen en derde en vierde generatie cephalosporinen zijn in het formularium opgenomen als derde keus middel, waardoor een dierenarts nader moet motiveren waarom hij deze middelen inzet”, aldus Fidin.

De Diergeneesmiddelen Advies Commissie van de dierenartsenorganisatie KNMVD is positief over het voorstel op een verbod, maar wil dat de middelen in uitzonderlijke omstandigheden met toestemming toch tijdelijk kunnen worden gebruikt.

Of registreer je om te kunnen reageren.