Home

Nieuws

FVO: risico's voor plantgezondheid door gebrekkig toezicht

Den Haag – Tekortkomingen bij de controle op geïmporteerde planten kunnen grote risico’s met zich meebrengen. Dat stelt de Food and Veterinary Office (FVO) in een rapport over dier- en plantgezondheid in Nederland.

Er is volgens Europese voedselveiligheidsorganisatie ’nog steeds geen sprake van representatieve bemonstering van alle ingevoerde partijen’. Ook is de controle van aanvullende aangiften gebrekkig.
Deze tekortkomingen zijn al in 2006 geconstateerd, maar uit de in de loop van vorig jaar uitgevoerde controles van de FVO blijkt dat er geen sprake is van verbetering op dit vlak. De organisatie constateert dat vanwege de flinke hoeveelheid planten die Nederland importeert er een groot risico kan ontstaan voor de plantgezondheid.

De afgelopen jaren is er vanuit Rusland veel kritiek gekomen op de controles die in Nederland werden uitgevoerd op planten die zijn bedoeld voor de Russische markt. Vorige maand gaf staatssecretaris Henk Bleker (landbouw) toe dat er fouten zijn gemaakt. Met zijn Russische ambtsgenoot sprak hij een verbetertraject af.

Of registreer je om te kunnen reageren.