Home

Nieuws 1 reactie

Export dierlijke mest 12,6 procent lager in 2010

Assen - De export van dierlijke mest is in 2010 met 12,6 procent gedaald. Dat blijkt uit cijfers van Dienst Regelingen.

In 2010 werd in totaal 25,8 miljoen kilo fosfaat geëxporteerd met 2,1 miljoen ton dierlijke mest. Dat is fors minder dan de jaren daarvoor. Dit komt vooral door aangescherpte regels in Duitsland en de prijsvorming van mest.

Naast de verschuiving op de exportmarkt is ook op de binnenlandse mestmarkt een forse afname te zien in het transport van varkensmest. De hoeveelheid getransporteerde varkensmest daalde met 10 procent. Het transport van andere mestsoorten is toegenomen. De totale export van dierlijke mest is in 2010 met 12,6 procent gedaald ten opzichte van 2009.

In 2010 is in totaal 10,1 miljoen ton varkensmest vervoerd met daarin 38,5 miljoen kilo fosfaat en 63,1 kilo stikstof. Daarmee is de achterstand die was opgelopen in het uitrijdseizoen na 1 september deels ingehaald. Tot 1 september was er in 2010 14 procent minder varkensmest vervoerd dan in dezelfde periode in 2009. De afname lag vooral aan de ongunstige weersomstandigheden.

De achterstand is na 1 september deels ingehaald. Deze mest is naar tussenopslagen gereden, omdat de mestkelders op varkensbedrijven vol raakten. Dit resulteerde in hoge mestafzetkosten. Varkenshouders betaalden in de periode dat er geen mest op het land uitgereden kon worden vaak meer dan 25 euro per kuub mest.

De afname van mesttransporten was alleen bij varkensmest. De hoeveelheid getransporteerde rundveemest steeg met 5,5 procent naar 7,0 miljoen ton, met daarin 13 miljoen kilo fosfaat en 29 miljoen kilo stikstof. De hoeveelheid pluimveemest die in 2010 is vervoerd is met 1,6 miljoen ton 4,8 procent meer dan in 2009. Daarmee werd 34,3 miljoen kilo fosfaat en 47,4 miljoen kilo stikstof vervoerd.

Foto

Eén reactie

  • no-profile-image

    Je hoeft alleen maar terug te kijken naar het zoveelste "oplappen" van de minasgaten. Het is logisch dat de bergen dan ook weer steeds hoger worden. Gevolg: meer zwarte mest. Wat zijn we toch een lekker slim landje. En een kennis dat we hebben....

Of registreer je om te kunnen reageren.