Home

Nieuws

EU-landbouwbudget stijgt met 3 procent in 2012

Den Haag - Volgens de eerste begrotingsvoorstellen voor het jaar 2012 van de EU-commissie stijgt het landbouwbudget met 3 procent naar 44,18 miljard euro.

In Brussel zijn de eerste besprekingen van de Commissie over de begroting 2012 in een vergevorderd stadium. Volgens cijfers die circuleren in Brussel is voor de zogenoemde eerste pijler van het landbouw- en plattelandsbeleid, de directe betalingen aan landbouwers, in 2012 44,18 miljard euro beschikbaar. Dat is 1,29 miljard euro oftewel 3 procent meer dan in 2011. De stijging komt voor het grootste deel ( 875 miljoen euro) uit de afgesproken gefaseerde stijging van de bedrijfstoeslagen in de nieuwe lidstaten. De uitgaven voor marktmaatregelen dalen licht door de relatief goede marksituatie, maar ook de inkomsten uit onder meer verkoop van interventievoorraden worden lager ingeschat dan dit jaar.

Het budget voor de tweede pijler van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, onder meer plattelandsontwikkeling, stijgt iets minder. Dat gaat met 1,3 procent omhoog naar 14,6 miljard euro. Daarbij gaat het om de vastlegging van bedragen, de begrote werkelijke uitgaven zijn vastgesteld op 12,7 miljard euro, dat is 1,5 procent meer dan in 2011.

Aanstaande woensdag worden de begrotingsvoorstellen 2012 bekend gemaakt door de EU-commissie. Vervolgens kunnen zowel de EU-raad van regeringsleiders als het Europees parlement nog wijzigingen aanbrengen voor uiteindelijke goedkeuring. Over het EU-budget en zeker het EU-landbouwbudget is veel discussie. Landen zoals het Verenigd Koninkrijk en Nederland willen fors korten op het EU-budget.

Of registreer je om te kunnen reageren.