Home

Nieuws 173 x bekeken

ELI: telers verevenen CO2-rechten in systeem

Den Haag - Het nieuwe sectorsysteem voor CO2-verevening in de glastuinbouw in 2013 moet duurzame telers bevoordelen. Dat stelt het ministerie van ELI in het actieplan aardwarmte.

Het nieuwe CO2-systeem, waarover ELI in onderhandeling is met LTO Glaskracht, moet aardwarmte stimuleren, staat in dat actieplan. Dat kan door de uitgespaarde CO2 tot waarde te brengen (verevenen). Aardwarmtetelers verstoken geen gas en sparen zo CO2 uit. Deze telers moeten vaak wel meer CO2-aankopen voor de plantgroei.

In het huidige CO2-systeem hebben aardwarmtetelers geen voordeel van hun uitgespaarde CO2. De sector heeft een collectief plafond van CO2 afgesproken dat goed realiseerbaar lijkt. Hoe het nieuwe systeem eruit moet zien, is niet duidelijk. Aardwarmteteler Rik van den Bosch zit in een klankbordgroep voor het nieuwe systeem. Hij noemt het veelbelovend. Veel zal afhangen van het totale plafond van CO2-productie van de sector. Die zal mogelijk aangescherpt worden.

Bij LTO Noord Glaskracht was gisteren niemand bereikbaar voor inhoudelijke toelichting. Wel stelt Glaskracht nog in onderhandeling te zijn met ELI over het nieuwe sectorsysteem.

Of registreer je om te kunnen reageren.