Home

Nieuws

ELI ondersteunt energiebesparingsprojecten

Den Haag - Het ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie (ELI) gaat projecten voor energiebesparing of lokale opwekking van duurzame energie ondersteunen.

Het gaat om projecten die om allerlei redenen niet van de grond komen, maar op zichzelf wel rendabel zijn. De overheid gaat initiatiefnemers ondersteunen bij het tot stand komen van deze projecten. De overheid wil in een Green Deal met de samenleving deze knelpunten wegnemen. Het gaat dan om het geven van advies, het in contact brengen van partijen en het wegnemen van belemmerende wet- en regelgeving. In de regeling wordt geen directe subsidie verstrekt.

Met de Green Deal kan een agrarisch bedrijf dat een vergister wil bouwen voor eigen energiegebruik bijvoorbeeld ondersteund worden door het vergunningsproces te versnellen. Ondernemers die belangstelling hebben voor de ondersteuning kunnen zich tot 1 juni melden bij het ministerie.

Of registreer je om te kunnen reageren.