Home

Nieuws 22 reacties

Duijzer: voorraden helpen tegen speculatie

Utrecht – Rabobank-topman Dirk Duijzer pleit voor het aanleggen van voedselvoorraden als middel tegen speculatie.

”Voorraden helpen tegen speculatie, maar zijn vooral van belang voor stabiliteit in de wereld.” Hij zegt dat in een interview met het blad Coöperatie.

Als overheden buffers hebben, heeft speculeren minder zin, aldus de directeur Food en Agri bij Rabobank Nederland. ”Vroeger hadden we overheden die voorraden aanlegden. Maar Europa doet dat niet meer, en dat betekent dat speculanten vrij spel hebben.”

Volgens Duijzer is instabiliteit in de wereld sterk gecorreleerd aan voedsel. ”We gaan op het randje lopen van wat de wereld kan produceren en dan hoeft er maar iets te gebeuren en we hebben weer een crisis.”

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Het is afgelopen jaren gebleken dat voorraden een prijsdrukkend effect hebben op de markt. Denk maar aan het excuus om de graanprijs (te) laag te houden; "Er is een graanberg van XXX milj. ton. Het bleek voor ca 8 -12 weken voorraad te zijn. Melk was dito smoes en nu slinkt de voorraad tot bedreigend laag niveau en stijgt de prijs richting kostprijs, moet er direct weer een voorraad worden aangelegd op kosten van WIE?. DE BOER???
  Reken maar van YES, de handel neemt deze kosten niet voor haar rekening, nog nooit gedaan en de overheden trekken hun handen er ook van af als er €€€€ over de toonbank moeten gaan.

 • no-profile-image

  Duijzer sluit aan bij de Unilever topman die zei een paar weken geleden ook dat er tegen grondstoffenspeculatie moest worden opgetreden . Ondertussen voor 5 cent room in een ijsje van 1 euro doen , stel je voor dat de room 7 cent zou gaan kosten.
  De boer bijna gratis werken, de bankier lekker door woekeren en de koopman[lees verwerkende industrie] zakken vullen.

 • no-profile-image

  Niet de voedsel voor raden waren de oorzaak van de crisis. Maar
  de hebberigheid van BANKEN zoals de RABO., Het grote gevaar van voedsel crisis. Word in de toekomst . De macht van de MULTINATIONALS geleid door hebberige banken zoals RABO
  Zij gaan in de toekomst ons voedsel. produceren in mega productie bedrijven. zowel groente als vlees. JA als er dan een ziekte of crisis komt. Zal het verschrikkelijk mis zijn,en de Hebberige banken.Weder om aan kloppen bij de overheid,

 • no-profile-image

  Niet de voedsel voor raden waren de oorzaak van de crisis. Maar
  de hebberigheid van BANKEN zoals de RABO., Het grote gevaar van voedsel crisis. Word in de toekomst . De macht van de MULTINATIONALS geleid door hebberige banken zoals RABO
  Zij gaan in de toekomst ons voedsel. produceren in mega productie bedrijven. zowel groente als vlees. JA als er dan een ziekte of crisis komt. Zal het verschrikkelijk mis zijn,en de Hebberige banken.Weder om aan kloppen bij de overheid,

 • no-profile-image

  En wat denken jullie van de macht van MONSANTO die alle zaaizaden en genetica van dieren wil claimen in patent rechten ??
  Dat is nog gevaarlijker dan de rabo

 • no-profile-image

  decennia lang hebben we overschotten geproduceert
  en wel tegen afbraakprijzen
  iedereen blij behalve de producent
  ik snap niet dat Duijzer nu weer pleit voor overschotten?
  welk belang dient hij ermee? waarschijnlijk een open sollicitatie naar een nog beter betaalde baan
  een verdubbeling van de graanprijzen en dan structureel dat is beter
  mensen blijven toch wel eten anders gaan ze dood
  en betalen is toch geen probleem? een keer minder op vakantie, wat minder bellen
  er zit nu voor een dubbeltje graan in een brood, bij een verdubbeling 2 dubbeltjes, erg he

 • no-profile-image

  @noordman . sory hoor ik weet niet wat een brood kost als producent. De boodschappen doet n. l. mijn vrouw . Als inderdaad 10 cent verwerkt is in de prijs van een brood voor de grondstoffen , dan mag ik aannemen dat het brood ongeveeer 20 tot 30 cent kost

 • no-profile-image

  Het is heel simpel bij slechte graan en suiker oogsten en daarbij behorende te hoge prijzen de produktie van biobrandstoffen verminderen.En bij grote graan en suikeroogsten de produktie van biobrandstoffen verhogen.Dan krijgt men vanzelf een wereldvoedsel reserve En alleen nog subsidie geven voor tijdelijk stilleggen van etanolfabrieken en betere technieken Daarna is de graan en suikermarkt minder aantrekkelijk voor speculanten,en krijgen we ook minder prijsschomelingen.

 • no-profile-image

  zeg doordenker ,jij bent zeker ergens in loondienst of zo ,en loopt dus ook geen enkel financieel risico je moet het dus nog maar niet over TE HOGE PRIJZEN hebben,want zo hoog zijn ze niet.
  als ik om me heen kijk ,en zie mijn collega agrariers in wat voor brance dan ook, dan straalt daar nog geen rijkdom vanaf.
  het enige wat ik zie zijn kei en kei harde werkers die iedere dag enorme financieele risico s hebben
  de meeste hebben dan ook een bedrijf dat achterstand heeft en is toe aan minstens 10 jaar die beter zijn dan de laatste 3 die volgens jouw zo goed waren

 • no-profile-image

  producent, een kilo baktarwe kost nu 25 cent
  je kan zeker 3 broden bakken van 1 kilo tarwe
  dat een brood 2 euro kost in de winkel zit hem dus niet in de prijs van tarwe, waar dan wel dat weet ik niet, het is niet mijn vakgebied

 • no-profile-image

  Mijnheer Grof .Hoe hoger de graan prijzen nu stijgen hoe harder ze zullen dalen als er weer hogere graanoogsten komen. De speculanten lopen dan weer weg als bange hazen Daarom moeten er stabielere graanprijzen komen,boven de kostprijs zodat de akkerbouwers een goed inkomen verdienen.Een goed middel hiervoor is minder biobrandstoffen maken bij hoge graanprijzen en meer bij lage graanprijzen .De oorzaak van de hoge graanprijzen is nu de te grote produktie van biobrandstoffen Er komt al veel weerstand tegen de biobrandstoffen vanuit de bevolking omdat het voedsel te duur is,ook gaat er volgens velen in totaal meer brandstof in dan er uit komt.

 • no-profile-image

  Doordenker, denk es wat ruimer. De olieindustrie heeft afgelopen halve eeuw duizenden miljarden dollars/euro's binnengesleept met hun windhandel en kan nu met gemak alle landbouwgrond ter wereld opkopen en voor eigen productie gaan gebruiken. Ook zijn zij liquide genoeg om alle vrije boeren middels contractteelt levenslang aan zich te binden. En geloof mij: die machtswellustige olieboeren zijn inderdaad stom genoeg om de hele mensheid te laten verhongeren, enkel om maar hun olieproductie op peil te kunnen houden. Dat er uiteindelijk geen afnemers van hun rotzooi meer over zijn, is niet hun zorg. Dénken ze!

 • no-profile-image

  Doordenker, denk es wat ruimer. De olieindustrie heeft afgelopen halve eeuw duizenden miljarden dollars/euro's binnengesleept met hun windhandel en kan nu met gemak alle landbouwgrond ter wereld opkopen en voor eigen productie gaan gebruiken. Ook zijn zij liquide genoeg om alle vrije boeren middels contractteelt levenslang aan zich te binden. En geloof mij: die machtswellustige olieboeren zijn inderdaad stom genoeg om de hele mensheid te laten verhongeren, enkel om maar hun olieproductie op peil te kunnen houden. Dat er uiteindelijk geen afnemers van hun rotzooi meer over zijn, is niet hun zorg. Dénken ze!

 • no-profile-image

  juist katrien ,als er geen graan of suiker de etanol in gaat is de olie prijs nog veel hoger ,dan is het daar over weer janken.
  we hebben al meer dan 20jaar een rot prijs gehad voor onze producten,nu die prijs op een normale hoogte zit vinden we het opeens duur.
  we zijn blijkbaar verslaaft aan goedkoop voedsel.

 • no-profile-image

  o ja,dat systeem wat doordenker voorsteld dat is er allang,dat heet namelijk MARKTWERKING ,en daar is niets mis mee.

 • no-profile-image

  Katrien, de olieboeren zitten in hun zetel de oliedollars binnen te rijven.Bij de boeren lukt dit niet het graan groeit bovengronds iedereen ziet of het goed of slecht groeit De speculanten op de beurzen maken de hoge olieprijzen,ze maken gebruik van de angst van de bevolking.Telkens als er een oorlog is in het midden oosten zoals nu weer,en omdat iedereen denkt dat de olie te vroeg op is.Je ziet de olievoorraad niet zitten in de grond,als iedereen de olievoorraad wel zou zien en er is nog genoeg voor 60 jaar zal de olieprijs in elkaar zakken,.Tegen die tijd is er groene energie genoeg ontwikkelt zoals zonnepanelen ,windmolens,waterkracht enz..De ethanolproduktie is ook een overgangsmaatregel om de olieprijs wat te temperen,maar dit effekt is zo miniem dat het alleen de voedselprijzen omhoog laat schieten Er is zeker zoveel aardolie nodig voor het produktieproces als er als etanol weer uitkomt.

 • no-profile-image

  daarom ,doordenker is het niet verkeerd om ook ethanol door te ontwikkelen.
  onze olie raakt namelijk nooit op!!
  en ik zie mijn land nog niet electrisch geploegd worden.bij structureel hogere graan prijzen ,worden er ook weer nieuwe gebieden ontgonnen.Want er liggen nog mijoenen nieuwe olie producerende hectare s te wachten ,dus bij hele hoge prijzen keert de wal gewoon het schip.
  alleen onze leverings cyclus is wat trager,daar moet men gewoon even aan wennen.

 • no-profile-image

  Laten we wel zijn er liggen nog vele miljoenen hektares braak op de wereld. Helaas zal hier de productie niet van de gronsd komen zolang deze mensen geen zekerheid hebben dat zij een kostendekkende opbrengst krijgen. Zogauw de productie stijgt, zak de prijs weer inzakken tot onder kostprijs, vallen deze gronden weer onder het hoofdstuk Marginaal. Willen we dan ook voldoende voedsel produceren zullen we de vrije wereld amrkt, die de prijs moet bepalen verlaten en meer regionaal gaan werken. Waarbij de regionale kostprijs de bodem is in de markt.
  Houdt de politiek vast aan een Vrije Wereld Markt dan zullen nog veel meer mensen honger lijden.

 • no-profile-image

  MARKTWERKING ?? Dan moet men direkt alle subsidies afschaffen voor biobrandstoffen grof .Als men ziet dat in amerika nu al 40 % van alle mais tot ethanol verwerkt wordt ,en er nog maar 10% ethanol bijgemengd wordt bij 90% benzine dit mengsel is alleen voor benzinewagens .De vrachtwagens en landbouwverkeer is volledig op diesel Dus met 30% bijmenging is er al meer nodig dan alle amerikaanse mais.niemand praat daar over.Biodiesel uit sojabonen is er enkele jaren geleden opgestart met subsidie dit is al mislukt.In brazilie stopt men al met de verhoging van de bijmengingmet ethanol omdat men geen suiker meer kan exporteren .In oostduitsland kopen industrie mensen massaal landbouwgrond op voor continu maisteelt met toeslagrechten om de mais in biogasinstalaties te gooien wederom met subsidie.Dit wordt nooit een oplossing voor het vervangen van aardolie.Buiten dit nog de extra hoeveelheden kunstmest die voor deze waanzin nodig zijn De fosfor is volgens velen nog eerder op dan de aardolie,80% van de voorraden bevinden zich in china en marrokko !!!! In rusland wordt door het graanexport verbod niets aan produktie verhoging gedaan ,omdat de binnenlandse prijzen kunstmatig laag gehouden worden.

 • no-profile-image

  doordenker is vast blij dat wind en zonne energie wel zonder subsidie kan.!?!?!?
  er is gewoonweg wel subsidie nodig ,om al deze zaken te onderzoeken en door te ontwikkelen.

  en voor in de vergisting zijn zoveel andere energie bronnen ,b.v. onze eigen mest ,hoeveel of hoe weinig word daarvan vergist ??
  zo zijn er tal van andere zaken ,maar word politiek afgeremd.

 • no-profile-image

  Grof, ik vind het grof dat jij stelt dat er nog altijd onderzoek nodig is aan wind- en zonne energie. Al in 1980 deed ik mee aan een onderzoeksproject aan windturbines in nederland en in 1984 trof ik in -tig Derde Wereld landen in Afrika zonnepanelen aan op ontwikkelingshulp-gebouwen. De enige reden dat duurzame energie wereldwijd nog altijd niet fatsoenlijk gebruikt wordt komt door de rol van de door een door satanische olieboeren. Met de Koninklijke Shell voorop!

 • no-profile-image

  zwalker,in 1980 hadden we de geweldige lagerwij windmolentjes.
  gelukkig is er door onderzoek en subsidies wat verandert.
  de rendementen met zonnepanelen gaat in de zelfde richting.
  het lijkt wel of subsidie een vloek is .
  je kan beter subsidie in eigen land geven dan dat geld de grens over te sluizen zodat het voorgoed weg is en nooit meer trug komt.

Laad alle reacties (18)

Of registreer je om te kunnen reageren.