Home

Nieuws

Dierenpolitie gaat transporten controleren

Den Haag - De nog op te richten dierenpolitie wordt ingezet voor controles op diertransporten.

Dat heeft staatsecretaris Henk Bleker (landbouw) vandaag gezegd tijdens een spoeddebat over dit onderwerp.

Samen met minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) werkt hij aan een voorstel voor de vijfhonderd man sterke dierenpolitie. Een nog onbekend aantal agenten wil Bleker gebruiken om in samenwerking met de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) controles op de weg uit te voeren.

Het debat was aangevraagd door fractievoorzitter Marianne Thieme (PvdD). Zij vindt dat Bleker in strijd met een aangenomen Kamermotie handelt door controles op diertransporten en slachthuizen grotendeels aan de sector over te laten. Van het nieuwe private kwaliteitssysteem QLL verwacht zij weinig heil. Niettemin diende Thieme een motie waarin zij ervoor pleit dat voor 1 juli alle bedrijven hierbij zijn aangesloten.

Bleker benadrukte dat hij ondanks de moeilijke economische omstandigheden er toch in is geslaagd per januari het aantal controles met 10 procent op te voeren. In totaal hebben jaarlijks tussen de 80.000 en 100.000 inspecties plaats, rekende hij voor. De kwaliteit van de werkzaamheden de VWA wordt bovendien opnieuw onder de loep genomen door een commissie onder leiding van Piet Vanthemsche. Het resultaat hiervan wordt voor de zomer gepubliceerd.

Op verzoek van Stientje van Veldhoven (D66) laat Bleker ook onderzoek verrichten naar het niveau van dierenwelzijn bij transporteurs onder het kwaliteitssysteem en bedrijven daarbuiten. In september komt hij met een brief waarin hij uiteenzet hoe hij kan garanderen dat QLL naar behoren functioneert.

Of registreer je om te kunnen reageren.