Home

Nieuws

Brabant: we voldoen aan de vraag van Bleker

Den Bosch - De provincie Noord-Brabant voldoet aan de vraag van staatssecretaris Henk Bleker om voorlopig niet meer mee te werken aan de realisatie van nieuwe grote veehouderijstallen.

Dat stellen Gedeputeerde Staten in een brief aan Bleker. De brief is een antwoord van GS aan de vraag van Bleker om voorlopig niet meer mee te werken aan de bouw van nieuwe stallen.

In de brief leggen GS het hele provinciale beleid rond megastallen en de intensieve veehouderij nog eens uit. Verder wijzen GS Bleker er op dat in hun ogen de norm van 300 NGE in hun ogen een ongelukkige is. De norm is verouderd; sinds 2010 wordt de economische omvang van agrarische bedrijven uitgedrukt in Standaard Opbrengst. De NGE wordt niet lager bepaald.

Of registreer je om te kunnen reageren.