Home

Nieuws 193 x bekeken 1 reactie

Bleker: regionale overheid beperkt innovatie

Den Haag – Provincies en gemeenten beperken soms de innovatie in de land- en tuinbouw. Dat ervaart landbouwstaatssecretaris Henk Bleker.

”De kennis en knowhow voor innovatie is er wel in de sector. Maar bij de uitvoering ervan lopen ondernemers wel eens tegen beperkingen van provincies en gemeenten aan”, zegt Bleker op een bijeenkomst over de toekomst van het Europese landbouwbeleid in Den Haag.

Met name de regelgeving voor ruimtelijke ordening speelt hierbij een rol. ”We moeten experimenteerruimte geven om te weten of innovaties van bedrijven werken”, vindt Bleker. Hij zal hiervoor in gesprek moeten met gemeenten en provincies. ”Ik was heel erg voor de nieuwe wet ruimtelijke ordening, maar nu als staatssecretaris zie ik ook een schaduwzijde”, geeft Bleker openlijk toe.

Bleker heeft innovatie als een van de speerpunten voor het nieuwe gemeenschappelijke landbouw beleid. Hij zou het liefst zien dat de intensieve veehouderij in 2025 niet vergelijkbaar is met die van 2011. De bedrijven zijn hypermodern en als het gaat om milieu, dierenwelzijn, emissie en inpasbaarheid in het landschap scoren ze uitstekend.

”De bedrijven zijn misschien wel wat groter dan dat sommigen nu zouden willen”, schetst Bleker in zijn ideaalplaatje. ”Ik hoop dat de akkerbouwbedrijven floreren en de melkveehouderij zal verder uitbreiden met letterlijk transparante stallen waarin iedereen kan zien wat er gebeurt”, voorziet Bleker.

Bleker wil innovatie stimuleren via het GL. ”Het geld dat gaat naar boeren die nog zeven jaar willen blijven boeren volgens de standaarden van 2010, waardoor het niet beschikbaar komt voor ondernemers die willen innoveren en moderniseren is sneu geld.”

Het interprovinciaal overleg IPO kan niet bevestigen dat provincies de innovaties in de landbouw belemmeren. ”We zijn in het ruimtelijke ordeningsbeleid vooral bezig met de EHS. Dit gebeurt gebiedsgericht. Of dit effect heeft op de innovatie van de landbouw is moeilijk te zeggen. Er is in ieder geval op dit moment geen aanleiding om de werkwijze aan te passen.”

Eén reactie

  • no-profile-image

    Oke dus het geld word nu een keer eerlijk verdeeld over ALLE sectoren en niet naar alleen maar de melkveehouderij en akkerbouw.......heel goed om op deze manier innovatie te stimuleren en geen geld meer te geven aan prutsboeren die er een zooitje van maken en absoluut geen ondernemer zijn

Of registreer je om te kunnen reageren.