Home

Nieuws

Bleker positief over gronden beperken transgene gewassen

Den Haag – Staatssecretaris Henk Bleker (landbouw) is positief over de lijst met gronden waarop de teelt van genetisch gemodificeerde gewassen beperkt kan worden. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

”Het is een stap in de goede richting. Het ontbreekt echter nog aan voldoende inzicht in de mogelijkheden om de gronden zodanig toe te passen dat maatregelen juridisch houdbaar zijn”, schrijft Bleker. Eerder uitten juristen al twijfels over de juridische houdbaarheid van de regels.

Op verzoek van de EU-lidstaten is in februari een indicatieve lijst gepresenteerd met zeven mogelijke gronden die landen kunnen gebruiken om de teelt van gemodificeerde gewassen te beperken. De Europese Commissie benadrukt dat lidstaten nationale maatregelen niet zonder meer kunnen rechtvaardigen door enkel te verwijzen naar deze gronden. De maatregelen dienen gerechtvaardigd, proportioneel en niet-discriminerend te zijn.

De Europese Commissie heeft in juli 2010 een voorstel gepresenteerd voor een verordering die lidstaten de mogelijkheid geeft de teelt van transgene gewassen op hun grondgebied te beperken. ”Duidelijk is dat het voorstel geen blanco cheque geeft om nationale maatregelen te treffen”, schrijft Bleker.

Of registreer je om te kunnen reageren.