Home

Nieuws

Bleker: geen uitsluiting bij fout opgave

Den Haag – Dienst Regelingen (DR) heeft ten onrechte gemeld dat boeren voor drie jaar kunnen worden uitgesloten van Europese steun.

Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Henk Bleker met antwoorden op Kamervragen.

In de betreffende EU-verordening staat dat bij het opzettelijk opgeven van te veel hectaren (meer dan 20 procent) uitsluiting voor één jaar volgt en maximaal drie jaar een sanctie kan worden opgelegd ter hoogte van het genoten voordeel. Dat is wat anders dan een driejarige uitsluiting, zoals DR in een brochure stelt.

Bleker: ”Die zin wekt de onterechte indruk dat de sanctie die kan worden opgelegd de landbouwer voor drie jaar uitsluit van deelname aan de steunregeling.” Op de vraag of de gewraakte zin uit de folder wordt geschrapt, stelt hij dat DR ’haar communicatie aan landbouwers op dit punt zal verduidelijken’.

De Kamer wilde tevens van Bleker weten hoe boeren moeten omgaan met het uitblijven van een beschikking voor de aanvraag van steun uit het Subsidiestelsel natuur- en landschapsbeheer (SNL). Veel ondernemers hebben deze ontvangen, terwijl zij nu wel moeten zaaien. De staatssecretaris schrijft dat ondanks de vertraging de subsidieverplichting begint op 1 januari. Hij adviseert percelen ’conform SNL-aanvraag te gaan beheren’.

De Tweede Kamer debatteert dinsdagavond met Bleker over de problemen bij Dienst Regelingen. CDA’er Ger Koopmans overhandigt dan ook de ruim 330 ontvangen e-mails met klachten over de dienst aan de staatssecretaris.

Of registreer je om te kunnen reageren.