Home

Nieuws

Bleker: geen alternatieve compartimentering

Den Haag – Staatssecretaris Henk Bleker (landbouw) voelt niets voor het compartimenteringsplan voor dierrechten van partijgenoot Kamerlid Ger Koopmans. Dat blijkt uit antwoorden op schriftelijke vragen van de CDA-fractie.

Bleker houdt vast aan zijn eigen wetsvoorstel, waarbij er sprake is van een verdeling in de concentratiegebieden Zuid en Oost enerzijds en Overig anderzijds. Koopmans geeft de voorkeur aan een systeem met de compartimenten Oost en West. Het Kamerlid vreest dat het plan van de staatssecretaris leidt tot meer stoppers.

Volgens Bleker lost het voorstel van Koopmans weinig op, omdat het een verdere concentratie van dieren mogelijk maakt in gebieden waar de milieudruk al hoog is. Zo kunnen dieren in West-Nederland verplaatst dan worden naar het al veedichte Noord-Brabant en Utrecht, en in Oost-Nederland naar ’drukke’ gebieden in Overijssel, Gelderland en Limburg. Een opdeling in provincies vindt Bleker evenmin een goed idee.

De herinvoering van de compartimentering is het gevolg van een aangenomen motie in 2009 van toenmalig Tweede Kamerlid Harm Evert Waalkens (PvdA). Doel is het beperken van de milieu- en fraudedruk. Hoewel het wetsvoorstel nog niet van kracht is, heeft het wel al zijn schaduw vooruit geworpen; rechten die nu zijn geregistreerd buiten de concentratiegebieden mogen straks niet worden benut op bedrijven binnen deze regio’s. Daarmee is de handel al flink aan banden gelegd.

Of registreer je om te kunnen reageren.