Home

Nieuws 181 x bekeken

Bezuinigingen natuur grote hindernis bij bestuursakkoord

Den Haag – Noord-Holland, Flevoland en Friesland kunnen vanwege het natuurbeleid niet instemmen met het tussen rijk, provincies gemeenten en waterschappen gesloten bestuursakkoord.

Volgens de drie provincies brengen de bezuinigingsplannen van het kabinet te veel onzekerheden met zich mee. Zo is Flevoland nog in onderhandeling met het kabinet over de toekomst van het Oostvaarderswold. Door nu te tekenen vreest de provincie tientallen miljoenen euro’s mis te lopen.

Ook de decentralisatie van de jeugdzorg roept bij de drie dissidenten nog vragen op.

Donderdag sloten de vier bestuurslagen een akkoord over de verdeling van taken en kosten tot 2015. Dit is nodig vanwege de ambitieuze bezuinigings- en decentralisatieplannen van het kabinet-Rutte. Hoewel nagenoeg alle provincies zich grote zorgen maken over de korting op natuur, stemden de meeste van hen wel in met de afspraken.

Overigens wordt over natuur nog apart met staatssecretaris Henk Bleker (landbouw) onderhandeld; de verwachting is dat half juni overeenstemming wordt bereikt.

Ook gemeenten maken zich zorgen over bezuinigingsplannen. Volgens directielid Kees Jan de Vet van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) kampen bijna alle lokale besturen met planologische projecten die stil zijn komen te liggen. De VNG heeft daarom bedongen te mogen aanschuiven bij het overleg tussen Bleker en de provincies. Volgens de Waterschappen, die de verantwoordelijkheid krijgen voor de bestrijding van muskus- en beverratten, levert het akkoord ’een win-win-situatie’ op.

Premier Mark Rutte is ook blij met de afspraken. Na afloop van het wekelijkse bewindsliedenoverleg sprak hij over een stevig akkoord. ”Dit past in de doelstelling van het kabinet: een kleine, krachtige en dienstverlenende overheid”, aldus Rutte. Hij denkt dat het akkoord goed werkbaar is, ook al staan niet alle provincies erachter.

Of registreer je om te kunnen reageren.