Home

Nieuws

Antibiotica-misbruik nauwelijks bestraft

Den Haag - Dierenartsen worden nauwelijks aangepakt voor het ten onrechte voorschrijven van antibiotica. Dat meldt NRC-Handelsblad.De krant baseert zich op twee rapportages van de Voedsel en Waren Autoriteit (toen nog Algemene Inspectiedienst), waarvan er één nog niet is vrijgegeven. De AID constateerde dat dierenartsen antibiotica voorschrijven in te lage doses, waardoor de kans groter is dat resistentie ontstaat.
Antibioticaresistentie is al jaren een heet hangijzer in de veehouderij. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat resistentie van landbouwhuisdieren overspringt naar mensen en dat het omvangrijke gebruik van antibiotica in de veehouderij daarin een belangrijke bijdrage levert.
Bij een controle in 2006 bleek 10 procent van 868 recepten een te lage of een te hoge dosering te bevatten. De AID maakte 62 processen-verbaal en gaf 32 schriftelijke waarschuwingen.
De klachtambtenaar van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, die de dierenartsen voor het Veterinair Tuchtcollege kan dagen, kreeg 31 gevallen voorgelegd door de AID. Klachtambtenaar Paul Bours heeft de dierenartsen echter nooit aangeklaagd.
In een tweede rapport schetst de AID volgens NRC-handelsblad een beeld dat dierenartsen jarenlang zonder noodzaak antibiotica voorschrijven en leveren aan varkenshouders. Van 1200 recepten was 75 procent niet juist opgemaakt. De AID concludeert dat economische belangen bij het voorschrijven zwaarder wegen dan dier- en volksgezondheid.
Dossiers van veertien dierenartsen werden voorgelegd aan de klachtambtenaar, die van vier een zaak maakte. Drie dierenartsen kregen een boete van duizend euro, waarvan 750 euro voorwaardelijk. Een vierde dierenarts kreeg een geheel voorwaardelijke boete.

Of registreer je om te kunnen reageren.