Home

Nieuws

Alterra: bescherming natuur lastiger door plan Bleker

Wageningen - Het plan van staatssecretaris Henk Bleker om het nationale regime voor beschermde natuurgebieden af te schaffen, maakt aanvullend beleid nodig.

Dat zegt onderzoeksinstituut Alterra van Wageningen UR in een advies aan de staatssecretaris. Als beschermde natuurgebieden alleen nog onder de bescherming van de ecologische hoofdstructuur (EHS) vallen, en niet langer onder de Natuurbeschermingswet, is de bescherming "in zowel maatschappelijk als juridisch opzicht minder hard", aldus de onderzoekers.

Bleker heeft in februari aan het parlement laten weten dat nationale natuurgebieden voldoende beschermd worden door regels voor ruimtelijke ordening. Hij stelt dat provincies de ruimte hebben om hun eigen invulling te geven aan het natuurbeleid. In het advies van Alterra staat dat aanvullend beleid noodzakelijk lijkt als natuurgebieden in de toekomst alleen als onderdeel van de EHS beschermd worden. Extra bescherming kan ondermeer worden gerealiseerd via de Wet Ammoniak en Veehouderij. Provincies kunnen voor aanvullende bescherming zorgen via de Provinciaal Ruimtelijke Verordening en de Flora en Faunawet.

Daarnaast kunnen provincies beleidsregels maken om natuurgebieden te beschermen. "Daarbij kan gedacht worden aan regels ter bescherming van de negatieve invloeden van stikstof en grondwateronttrekkingen op natuurgebieden", stellen de onderzoekers. "Verkend moet worden in hoeverre een provinciale milieuverordening hier ook ruimte voor biedt en welk verschil dit in de praktijk zal maken." Volgens Alterra is het in elk geval nodig.

Of registreer je om te kunnen reageren.