Home

Nieuws

Aigner wil internationale actie tegen financiële jongleurs in grondstoffenhandel

Berlijn – De Duitse landbouwminister Ilse Aigner wil zich inzetten voor meer transparantie op de agrarische markten. De bedoeling is dat de gevolgen van speculatie met landbouwgrondstoffen en onnodige prijsfluctuaties worden beperkt.

”We moeten op internationaal niveau samenwerken om misbruik en manipulatie met prijzen tegen te gaan,” meent Aigner, die daarom het intiatief van Frankrijk voor een aanvaarding van een actieplan door de G20 steunt. ”De uitdaging is om de door kapitaalmarkt gecontroleerde speculaties zondanig aan banden te legen, dat de stabiliserende effecten van de warentermijnbeurzen behouden blijven. Boeren en voedingsindustrie kunnen niet zonder de mogelijkheid om de prijzen via deze beurzen af te dekken.”

Transparantie is voor het bereiken van dit doel het beste instrument, vindt de minister. ”Het moet voor iedereen duidelijk zichtbaar zijn welke groepen op de financiële grondstoffenmarkt van de partij zijn en wie de grondstoffen koopt. Dat kunnen grondstofhandelaars zijn, die hun risico afdekken, maar ook pure financiële jongleurs, die pokeren om de snelle winst. Een transactieregister verschaft die transparantie en daarmee de mogelijkheid, om in geval van nood in te grijpen.”

Tevens kijkt Aigner naar het voorbeeld van Amerika, waar de termijnbeurzen allang verplicht zijn om te rapporteren over de gang van zaken, alsmede naar de mogelijkheid van limieten aan de prijsvorming. Bij overschrijding daarvan kan de handel dan tijdelijk worden onderbroken.

Of registreer je om te kunnen reageren.