Home

Nieuws

Abab verandert berekening opbrengst zeugenbedrijf

Dalfsen – Abab Accountants en Adviseurs gaat voor de zeugenhouderij werken met het kengetal rendement op geïnvesteerd vermogen. Dit heeft Abab bekendgemaakt.

De komende maanden gaat Abab de nieuwe kengetallen inbouwen in zijn zeugenmonitor, waarmee klanten van het bedrijf hun bedrijfsresultaten via internet kunnen volgen. Ook bij bedrijfsanalyses die worden gemaakt bij bijvoorbeeld investeringsplannen, wil Abab voortaan gaan rekenen met rendement op geïnvesteerd vermogen.

Abab baseert zich op de resultaten uit een onderzoek dat werd gehouden onder 75 zeugenhouders. Daaruit bleek dat de groep zeugenhouders die de beste resultaten per zeug behaalt, niet per se dezelfde groep is die het hoogste rendement op geïnvesteerd vermogen behaalt.

In de praktijk gaat Abab werken met de kengetallen voerwinst, saldo en productieresultaat per € 1.000 euro geïnvesteerd vermogen. Om vergelijkbare kengetallen te krijgen, werkt Abab met de kwin-normen om een gestandaardiseerd geïnvesteerd vermogen per bedrijf vast te stellen. Voor kraamhokken bijvoorbeeld geldt dit jaar de kwin-norm van € 3.255 euro per hok.

Abab heeft vorig jaar al veranderingen ingevoerd bij de berekening van de resultaten in de vleesvarkenshouderij. Daar heeft Abab ervoor gekozen te gaan werken met de resultaten per vierkante meter hokoppervlakte.

Of registreer je om te kunnen reageren.