Home

Nieuws 160 x bekeken

Aardwarmte mogelijk in SDE-regeling

Den Haag - Minister Maxime Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI) wil de benutting van aardwarmte ondersteunen met de SDE+ regeling.

Dat blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer. De subsidieregeling SDE+ wordt onder andere ook gebruikt voor biogasproductie. "Aardwarmte is een duurzame energieoptie met potentie. 11 Petajoule (PJ), genoeg voor 275.000 huishoudens, in 2020 door middel van aardwarmte is niet ondenkbaar", zegt Verhagen. De overheid wil ontwikkeling van deze vorm van duurzame energie ondersteunen door bestaande plannen in de markt te stimuleren. Het gaat hierbij dan met name om het verwarmen van kassen, woningen en bedrijven.

De stimulans van deze ontwikkeling bestaat uit verbetering van de kennis en het verbeteren van de overheidsgarantieregeling. Daarnaast onderzoekt het ministerie of er meer financieringsmogelijkheden zijn, bijvoorbeeld door verruiming van de mogelijkheden voor fondsen. De overheid werkt daarnaast aan een structuurvisie diepe ondergrond en het versimpelen van de Mijnbouwwet. Via deze wet moeten vergunningen verstrekt worden voor het gebruik van aardwarmte. 

Verhagen is bovendien bereid het project 'De Kas als energiebron' voort te zetten. Op dit moment wordt aardwarmte in zes projecten toegepast, daarnaast zijn er meerdere projecten in voorbereiding.

Of registreer je om te kunnen reageren.