Home

Nieuws

Aantal ontheffingsaanvragen bij provincie nog niet bekend

Den Bosch – De provincie Noord-Brabant kan nog niet zeggen hoeveel ontheffingsaanvragen voor uitbreidende intensieve veehouderijbedrijven nog zijn binnen gekomen.

De provincie hoopt medio volgende week daarover meer duidelijkheid te kunnen geven. Dat zegt een woordvoerder van gedeputeerde Ruud van Heugten. In een aantal regionale media wordt het getal van vierenveertig bedrijven genoemd. De provincie wil dat aantal echter niet bevestigen.

Intensieve veehouderijbedrijven die bezig zijn met het vergunningentraject voor uitbreiding van hun bedrijven en die in aanmerking willen komen om te worden erkend als ’lopende zaak’ moesten voor 1 april via hun gemeente een ontheffingsaanvraag indienen bij de provincie. Acht veehouders in de gemeente Bernheze voerden donderdag nog een kort geding tegen hun gemeentebestuur omdat dit weigerde ontheffingen aan te vragen voor deze bedrijven.

Nadat de rechter in Den Bosch de veehouders in het gelijk stelde, stuurde de gemeente onder protest de ontheffingsaanvragen alsnog naar de provincie. Om te worden erkend als lopend geval moet een bedrijf voor 20 maart 2010 een schriftelijke aanvraag om planologische medewerking hebben ingediend en een toezegging daarvan hebben van de gemeente, of het bedrijf moest op 20 maart 2010 al zijn gestart met een planologische procedure.

Of registreer je om te kunnen reageren.