Home

Nieuws 276 x bekeken

'20% minder uitstoot van broeikasgassen door landbouw'

De landbouwsector in Vlaanderen realiseerde in de periode 1990-2009 een vermindering van de broeikasgasemissies met bijna 20 procent, wat in absolute cijfers overeenkomt met een vermindering van twee miljoen ton CO2-equivalent. Procentueel gaat het om een grotere reductie dan andere sectoren, stelt Boerenbond in zijn ledenblad Boer & Tuinder.

De organisatie is er zich van bewust dat er nog bijkomende maatregelen noodzakelijk zijn. Specifiek voor de veehouderij bijvoorbeeld bekeek de Vlaamse overheid al mogelijke maatregelen voor het Vlaamse klimaatbeleidsplan 2012-2020.

"Zo worden maatregelen geformuleerd om de productiviteit te verhogen, zodat minder broeikasgassen uitgestoten worden per eenheid product. Ook het verhogen van voederefficiëntie, optimalisatie van het rantsoen en het toevoegen van voederadditieven kunnen de uitstoot verminderen. Ook maatregelen met betrekking tot het mestmanagement (toediening en opslag) en mestverwerking kunnen de broeikasgasuitstoot sterk beïnvloeden", aldus Boerenbond.

De Vlaamse uitstoot van broeikasgassen bestaat voor 90 procent uit CO2, voor 5 procent uit methaan en voor 5 procent uit lachgas. De landbouwsector is verantwoordelijk voor 4 procent van de Vlaamse CO2-uitstoot, 80 procent van de uitstoot van methaan en 50 procent van de uitstoot van lachgas. "Dit brengt het totale aandeel van de landbouwsector op 11 procent van de Vlaamse emissies", klinkt het bij Boerenbond.

Of registreer je om te kunnen reageren.